Pokkeri eesmärgiks on saada kõrgeima väärtusega kaartide kombinatsioon, kui teie vastastel. See kombinatsioon koosneb viiest kaardist. Kaks „tervet“ kaart on nähtavad ainult teile ja mistahes kolm kaarti viiest, mida diiler üksteise järel jagab. Teades kõikki võimalikke kombinatsioone, nende järku ja nende saamise tõenäosust, on mängus edu saavutamise põhiline alustala.

Royal Flush (Kuninglik mastirida)

Kuninglik mastirida on kõrgeim pokkerikombinatsioon, mida on võimalik saavutada. See koosneb ässast, kuningast, kuningannast, soldatist ja kümnest, mis on kõik samast mastist. Selle kombinatsiooni tõenäosus on 1 : 649,739-st.

Straight Flush (Mastirida)

Teine kõrgeim pokkerikombinatsioon on mastirida. See koosneb viiest järjestikusest kaardist, mis on sama masti. Selle kombinatsiooni saamise tõenäosus on 1 : 64,973-st.

Four of a Kind (Nelik)

Nelik on kolmas kõrgeim pokkerikombinatsioon, mis sisaldab nelja ühesuguse numbriga kaarti. Selle kombinatsiooni saamise tõenäosus on 1 : 4,164.

Full House (Maja)

Kolm ühesugust kaart koos paariga moodustavad kombinatsiooni nimega Maja. Kolm ühesugust kaarti määravad kombinatsiooni tugevuse juhul, kui enam kui ühel mängijal on Maja. Selle kombinatsiooni saamise tõenäosus on 1 : 693-st.

Flush (Mast)

Saades kokku viis sama masti kaari annab teile Masti. Selle kombinatsiooni saamise tõenäosus on 1 : 508-st.

Straight (Rida)

Rida koosneb viiest järjestikusest erineva masti kaardist. Selle järk on kohe pärast Masti ja selle kombinatsiooni saamise tõenäosus on 1 : 254-st.

Three of a Kind (Kolmik)

Kolmik koosneb kolmest samasugusest kaardist. Kui sama kombinatsioon on rohkematel mängijatel määrab käe tugevuse kolmiku järk. Selle tõenäosus on 1 : 46.

Two Pairs (Kaks paari)

Kaks sama järgu kaartide paari. See kombinatsioon järgneb kolmikule. Tõenäosus kahe paari saamiseks on 1 : 20-st.

Pair (Paar)

Sama mastiga kaartide paar. Käe tugevuse määrab käe järk. Tõenäosus paari saamiseks on 1 : 2.36.

High Card (Kõrge kaart)

Kui ükski mängija ei saa ühtegi ülalpool mainitud kombinatsioonidest, määrab võitja suurema järgu kaart. Tõenäosus oma oponendist kõrgemat kaarti saada on 1 : 2-st.


Jaga